Φιλοσοφία

Ο Πελάτης μας είναι το σημαντικότερο πρόσωπο αυτής της εταιρίας,είτε είναι παρόν είτε βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί μας.

Ο Πελάτης μας δεν εξαρτάται από εμάς,εμείς εξαρτόμαστε από εκείνον.

Ο Πελάτης μας δεν αποτελεί πηγή ενόχλησης,αντιθέτως εκείνος αποτελεί το σκοπό της εργασίας μας.

Δεν του κάνουμε εμείς την χάρη να τον εξυπηρετήσουμε αλλά εκείνος μας δίνει την δυνατότητα να δουλέψουμε για να τον ικανοποιήσουμε.

Ο Πελάτης μας δεν είναι κάποιος με τον οποίο αναμετριόμαστε ή ερχόμαστε σε κόντρα. Κανείς δεν αποκόμισε ποτέ κανένα όφελος από την υπερίσχυση του στον Πελάτη.

Ο Πελάτης μας είναι ένα άτομο το οποίο μας κοινοποιεί τις ανάγκες του.Είναι καθήκον μας να τις ικανοποιήσουμε με επικερδή τρόπο , για τον Πελάτη και για μας.

 

Η ομάδα του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών του PagoniStore